Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Máy cưa xích chạy xăng Hyundai

1. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD4110

máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng Hyundai HD 4110 giá rẻ
Giá: 2.440.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD4110

Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      14"/16"
Đường kính pít tông (mm)           41
Dung tích xy lanh (cc)     39.6
Công suất (HP)  2.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        410 ml
Dung tích bình nhớt        240 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     3.9
Trọng lượng gộp (Kg)     6.0
Kích thước phủ bì (mm)                410x250x280

2. Máy cưa gỗ xích chạy xăng cầm tay Hyundai C52

máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng hyundai C52
Giá: 3.140.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C52


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      20''
Đường kính pít tông (mm)           45
Dung tích xy lanh (cc)     52
Công suất (HP)  3.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        550 ml
Dung tích bình nhớt        260 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     6.6
Trọng lượng gộp (Kg)     8.5
Kích thước phủ bì (mm)                530 x 275 x 320

3. Máy cưa gỗ xích chạy xăng cầm tay Hyundai C25 giá rẻ


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng cầm tay mini Hyundai AH-C25 giá rẻ
Giá: 2.600.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C25


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      12"
Đường kính pít tông (mm)           34
Dung tích xy lanh (cc)     25.4
Công suất (HP)  1.2
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3100
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        40:1
Dung tích bình xăng        200 ml
Dung tích bình nhớt        140 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     3.2
Trọng lượng gộp (Kg)     5.1
Kích thước phủ bì (mm)                300 x 260 x 260

4. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C38


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng Hyundai C-38
Giá : 2.930.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C38


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      14"
Đường kính pít tông (mm)           39
Dung tích xy lanh (cc)     38
Công suất (HP)  1.6
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3100
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        390 ml
Dung tích bình nhớt        210 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     5.4
Trọng lượng gộp (Kg)     7.5
Kích thước phủ bì (mm)                415 x 270 x 305

5. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD8050


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích Hyundai HD8050
Giá: 2.800.000

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD8050


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      18"/20"
Đường kính pít tông (mm)           45
Dung tích xy lanh (cc)     49.3
Công suất (HP)  3.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        550 ml
Dung tích bình nhớt        260 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     5.6
Trọng lượng gộp (Kg)     8.5
Kích thước phủ bì (mm)                490x265x300

6. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD3000


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích mini Hyundai HD3000 giá rẻ
Giá: 2.280.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD8050

Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      10"/12"
Đường kính pít tông (mm)           34
Dung tích xy lanh (cc)     25.4
Công suất (HP)  1.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        200 ml
Dung tích bình nhớt        140 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     3.7
Trọng lượng gộp (Kg)     4

Kích thước phủ bì (mm)                300 x 260 x 240

7. Mua máy cưa xích chạy xăng Hyundai liên hệ:


Liên Hệ: www.Hyundai-vn.net
Đ/c: - 16 dân chủ, P.Hiệp Phú, Q9, TPHCM
- Tổ 1, KP4, QL.1, Phường Xuân Bình, TX.Long Khánh, T.Đồng Nai
LH; 0888.390.093 - 0967.035.068

Máy cưa xích điện mini cầm tay Hyundai HCX405

1. Máy cưa xích chạy điện Hyundai HCX405 

máy cưa điện, máy cưa xích chạy điện, máy cưa điện cầm tay, máy cưa điện mini, máy cưa xích chạy điện hyunai hcx405
Máy cưa xích điện cầm tay Hyundai HCX405
Giá: 1.630.000đ

2. Công dụng máy cưa xích chạy điện Hyundai HCX405

-        Giúp cắt xẻ những thân cây gỗ lớn dễ dàng
-      Máy cưa điện Hyundai HCX405 giúp cắt xẻ những thân cây gỗ lớn dễ dàng
-       Máy cưa gỗ bằng điện Hyundai HCX405 trang bị mô tơ chổi than, động cơ mạnh mẽ hoạt động với công suất 1500W giúp bạn cưa những miếng gỗ hay thân cây to nhanh chóng. 
-       Máy cưa xích điện Hyundai HCX405 sử dụng nguồn điện áp 220V/50Hz, chiều dài lưỡi cắt 405mm giúp bạn cắt gỗ hiệu quả hơn. Hyundai HCX405 là thiết bị cần thiết cho xưởng mộc, ngành lâm nghiệp. 
-       Máy cưa xích Hyundai HCX405 có mật độ răng xích dày giúp cắt sắc bén hơn
-       Máy cưa điện cầm tay mini Hyundai HCX405 có giá bán lẻ khá tốt so với giá thị trường, chất lượng theo Hyundai Hàn Quốc.
-       Công ty TNHH Nông Ngư Cơ Tiến Phát có giá bán lẻ và giá bán sỉ máy cưa điện Hyundai tốt, giao hàng toàn quốc, TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành


3. Thông số kỹ thuật máy cưa xích chạy điện Hyundai HCX405

 • Trọng lượng máy cưa gỗ điện nhẹ chỉ 5.5kg cầm thao tác rất nhẹ nhàng. Tốc độ xích 400m/phút sẽ giúp công việc của bạn hoàn thành nhanh hơn mà không tốn nhiều thời gian và sức lao động. Cò máy cưa được tích hợp ngay dưới tay cầm giúp bấm rất tiện lợi.
 • Nguồn điện áp220V / 50Hz
 • Trọng lượng bao bì6,4kg
 • Tốc độ quay của dây xích400 m/phút
 • Chiều dài lưỡi cưa405mm
 • Màu sắcXanh dương
 • Công suất1.500W
 • Trọng lượng5,5kg
 • Sản xuất tạiTrung Quốc
 • Thương hiệuHàn Quốc
 • Bảo hành 6 tháng

Lưỡi cưa gỗ HYUNDAI

Lưỡi cưa gỗ HYUNDAI 180x2.2x25.4mm Cái 92,000 

Lưỡi cưa gỗ HYUNDAI 230x2.6x25.4mm Cái 138,000

4. Liên hệ mua máy cưa xích điện Hyundai HCX405 tại


Liên Hệ: www.Hyundai-vn.net
Đ/c: - 16 dân chủ, P.Hiệp Phú, Q9, TPHCM
- Tổ 1, KP4, QL.1, Phường Xuân Bình, TX.Long Khánh, T.Đồng Nai
LH; 0888.390.093 - 0967.035.068