Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Máy cưa xích chạy xăng Hyundai

1. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD4110

máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng Hyundai HD 4110 giá rẻ
Giá: 2.440.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD4110

Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      14"/16"
Đường kính pít tông (mm)           41
Dung tích xy lanh (cc)     39.6
Công suất (HP)  2.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        410 ml
Dung tích bình nhớt        240 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     3.9
Trọng lượng gộp (Kg)     6.0
Kích thước phủ bì (mm)                410x250x280

2. Máy cưa gỗ xích chạy xăng cầm tay Hyundai C52

máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng hyundai C52
Giá: 3.140.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C52


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      20''
Đường kính pít tông (mm)           45
Dung tích xy lanh (cc)     52
Công suất (HP)  3.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        550 ml
Dung tích bình nhớt        260 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     6.6
Trọng lượng gộp (Kg)     8.5
Kích thước phủ bì (mm)                530 x 275 x 320

3. Máy cưa gỗ xích chạy xăng cầm tay Hyundai C25 giá rẻ


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng cầm tay mini Hyundai AH-C25 giá rẻ
Giá: 2.600.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C25


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      12"
Đường kính pít tông (mm)           34
Dung tích xy lanh (cc)     25.4
Công suất (HP)  1.2
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3100
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        40:1
Dung tích bình xăng        200 ml
Dung tích bình nhớt        140 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     3.2
Trọng lượng gộp (Kg)     5.1
Kích thước phủ bì (mm)                300 x 260 x 260

4. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C38


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng Hyundai C-38
Giá : 2.930.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai C38


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      14"
Đường kính pít tông (mm)           39
Dung tích xy lanh (cc)     38
Công suất (HP)  1.6
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3100
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        390 ml
Dung tích bình nhớt        210 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     5.4
Trọng lượng gộp (Kg)     7.5
Kích thước phủ bì (mm)                415 x 270 x 305

5. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD8050


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích Hyundai HD8050
Giá: 2.800.000

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD8050


Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      18"/20"
Đường kính pít tông (mm)           45
Dung tích xy lanh (cc)     49.3
Công suất (HP)  3.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        550 ml
Dung tích bình nhớt        260 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     5.6
Trọng lượng gộp (Kg)     8.5
Kích thước phủ bì (mm)                490x265x300

6. Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD3000


máy cưa xích chạy xăng, máy cưa xích tốt nhất, máy cưa xích mini, máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay chạy xăng, máy cưa xích cầm tay, máy cưa gỗ bằng xích, bán máy cưa xích cầm tay, tư vấn mua máy cưa xích, máy cưa xích cầm tay mini , máy cưa xích chạy xăng mini, máy cưa xích chính hang, máy cưa xích dùng xăng, máy cưa dây xích, máy cưa xích loại nào tốt, máy cưa xích loại nào tốt nhất, máy cưa xích loại nhỏ, máy cưa xích loại tốt, nên mua máy cưa xích loại nào, lam máy cưa xích, lưỡi máy cưa xích, máy cưa xích giá rẻ, máy cưa gỗ xích, giá máy cưa xích
Máy cưa xích mini Hyundai HD3000 giá rẻ
Giá: 2.280.000đ

Thông số kỹ thuật Máy cưa xích chạy xăng cầm tay Hyundai HD8050

Kiểu động cơ      2 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió
Chiều dài lam phù hợp (inch)      10"/12"
Đường kính pít tông (mm)           34
Dung tích xy lanh (cc)     25.4
Công suất (HP)  1.0
Tốc độ không tải (vòng/phút)     3000
Tỷ lệ pha xăng:nhớt        25:1
Dung tích bình xăng        200 ml
Dung tích bình nhớt        140 ml
Trọng lượng tịnh (Kg)     3.7
Trọng lượng gộp (Kg)     4

Kích thước phủ bì (mm)                300 x 260 x 240

7. Mua máy cưa xích chạy xăng Hyundai liên hệ:


Liên Hệ: www.Hyundai-vn.net
Đ/c: - 16 dân chủ, P.Hiệp Phú, Q9, TPHCM
- Tổ 1, KP4, QL.1, Phường Xuân Bình, TX.Long Khánh, T.Đồng Nai
LH; 0888.390.093 - 0967.035.068

0 nhận xét:

Đăng nhận xét