Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

ĐÁ CẮT HUYNDAI

1. Đá cắt Huyndai 100x1x16mm:

Giá: 5,500 Đ

ĐÁ CẮT
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 1.0 mm
- Kích thước (mm):          100 x 1 x 16
-Vật liệu:              Inox
- Loại hạt:            A 40 R

2. Đá cắt Huyndai 100x2x16mm:


Giá: 6,900 Đ

ĐÁ CẮT
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 6.0 mm
- Kích thước (mm):          100 x 2 x 16
-Vật liệu:              Inox
- Loại hạt:            A 40 R
3. Đá cắt Huyndai 125x3x22mm: 

Giá: 10,500 Đ

ĐÁ CẮT
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 3.0 mm
- Kích thước (mm):          125 x 3 x 22
-Vật liệu:              Inox
- Loại hạt:            A 40 R


4. Đá cắt Huyndai 150x3x22mm:

Giá: 14,300 Đ

ĐÁ CẮT
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 3.0 mm
- Kích thước (mm):          150 x 3 x 22
-Vật liệu:              Inox
- Loại hạt:            A 40 R


5. Đá cắt Huyndai 180x3x22mm:

Giá: 17,100 Đ
ĐÁ CẮT
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 3.0 mm
- Kích thước (mm):          180 x 3 x 22
-Vật liệu:              Inox
- Loại hạt:            A 40 R
CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ TIẾN PHÁT
 Liên Hệ: www.Hyundai-vn.net / nongngucotienphat.com
Đ/c: 16 dân chủ, P.Hiệp Phú, Q9, TPHCM

LH: 0888.390.093 - 0967.035.068

ĐÁ MÀI HUYNDAI

1. Đá mài Huyndai 100x6x16mm: 

Đâ mài Huyndai 100x6x16mm
Giá: 9,900 Đ
ĐÁ MÀI TÂM TRŨNG
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 6.0 mm
- Kích thước (mm): 100 x 6 x 16
-Vật liệu: Kim loại/ Inox
- Loại hạt: A 24 R

2. Đá mài Huyndai 125x6x22mm:


Đá mài Huyndai 125x6x22mm

Giá: 15,400 Đ
ĐÁ MÀI TÂM TRŨNG
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 6.0 mm
- Kích thước (mm): 125 x 6 x 22
-Vật liệu: Kim loại/ Inox
- Loại hạt: A 24 R

3. Đá mài Huyndai 150x6x22mm:

Đá mài Huyndai 150x6x22mm

Giá: 21,900 Đ
ĐÁ MÀI TÂM TRŨNG
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 6.0 mm
- Kích thước (mm): 150 x 6 x 22
-Vật liệu: Kim loại/ Inox
- Loại hạt: A 24 R

4. Đá mài Huyndai 180x6x22mm:

Đá mài Huyndai 180x6x22mm
Giá: 27,800 Đ
ĐÁ MÀI TÂM TRŨNG
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 6.0 mm
- Kích thước (mm): 180 x 6 x 22
-Vật liệu: Kim loại/ Inox
- Loại hạt: A 24 R

5. Đá mài Huyndai 230x6x22mm:

Đá mài Huyndai 230x6x22mm
Giá: 39,800 Đ
ĐÁ MÀI TÂM TRŨNG
- Đường kính: 100 mm ~ 230 mm      
- Độ dày: 6.0 mm
- Kích thước (mm): 230 x 6 x 22
-Vật liệu: Kim loại/ Inox
- Loại hạt:  A 24 R

CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ TIẾN PHÁT
 Liên Hệ: www.Hyundai-vn.net / nongngucotienphat.com
Đ/c: 16 dân chủ, P.Hiệp Phú, Q9, TPHCM


LH: 0888.390.093 - 0967.035.068